Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

nhảy dù

Trận đồi Charlie năm 1972

Trận đồi Charlie là trận đánh nổi tiếng năm 1972 giữa quân nhảy dù của VNCH và quân giải phóng Việt Nam ở khu vực ba huyện Sa Thầy, Đăk Tô và Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum Đồi Charlie cao 1.015m nằm…