Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

Huế

Cố gắng cuối cùng ở Huế 1968

Có lẽ họ đã từng là một gia đình, nơi họ ở đã từng là một thành phố. Cả hai, gia đình đấy và thành phố Huế của họ vào năm 1968, bây giờ chỉ còn là đống đổ nát. Họ cũng như những những phần còn lại,…