Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

Điện Biên Phủ

Thượng tướng Hoàng Cầm

Thượng tướng Hoàng Cầm là vị tướng cao cấp, đã tham gia kháng chiến từ những thời kỳ chống Pháp và sau đó tiếp tục cuộc kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh biên giới Tây Nam. Tướng Hoàng Cầm tên thật…