Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

Dak Seang

Căn cứ Dak Seang 1970 – P2

Căn cứ Dak Seang - Đăk Seang được Mỹ xây dựng vào tháng 8 năm 1966 do Lực lượng Đặc biệt của Mỹ chỉ huy, nằm án ngự phía Bắc tỉnh Kon Tum và biên giới Việt – Lào nhằm chống lại sự xâm nhập của quân…