Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Tag

An Lộc

Trận An Lộc năm 1972

Trận An Lộc là trận chiến tại An Lộc và là một trong những trận đánh ác liệt và kéo dài nhất của Chiến dịch Hè 1972 hay "Mùa Hè Đỏ Lửa" trong Chiến tranh Việt Nam  An Lộc là địa bàn quân sự chiến…