Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Chống Mỹ (1954-1975)

Cuộc kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)

Máy bay Gunship AC-47 Puff Spooky

Từ khi bắt đầu lâm trận, những chiếc máy bay Gunship AC-47 Puff hay còn được gọi là máy bay gunship AC-47 Spooky là vũ khí đầy hiệu quả trên chiến trường Việt Nam trước khi được thay thế bằng máy bay…