Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.
Browsing Category

Bài viết mới

Bài viết mới

Trường bộ binh Thủ Đức

Trường Bộ binh Thủ Đức trước đây còn có tên là Trường Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức, Liên trường Võ khoa Thủ Đức, trường sĩ quan Thủ Đức, trường lục quân Thủ Đức là trường đào tạo các sĩ quan cho quân đội…

Trận đèo Chu Pao năm 1972

Trận đèo Chu Pao năm 1972 diễn ra ở đồi Chu Pao, là một khu vực then chốt án ngữ đường 14 giữa Kontum và Gia Lai và là trận đấu hy hữu mà xe tăng của quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã tiến lên đồi để tấn…