Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Máy bay Gunship AC-47 Spooky Puff

Cũng trong năm 1966, máy bay AC-47 đã bắt đầu sử dụng khẩu súng General Electric MXU-470 minigun để thay thế các khẩu SUU-llA minigun. Khẩu súng mới với cơ chế nạp đạn bằng điện theo chiều thẳng đứng…

Máy bay Gunship AC-47 Puff Spooky

Từ khi bắt đầu lâm trận, những chiếc máy bay Gunship AC-47 Puff hay còn được gọi là máy bay gunship AC-47 Spooky là vũ khí đầy hiệu quả trên chiến trường Việt Nam trước khi được thay thế bằng máy bay…