Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Xe tăng M41 Walker Bulldog

Xe tăng M41 Walker Bulldog là loại xe tăng hạng nhẹ được quân đội Mỹ cũng như quân đội Việt Nam Cộng Hòa sử dụng rộng rãi trong chiến tranh Việt Nam Đầu những năm 1946, quân đội Mỹ muốn phát triển…