Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Chiến Dịch Junction City – Operation Cedar Falls – Bản Báo Cáo Của Trung Tướng Bernard W. Rogers – P16

0 17

Kết thúc giai đoạn của chiến dịch Cedar Falls – Operation Cedar Falls, ngay lập tức quân Mỹ mở tiếp giai đoạn 2 có tên chiến Dịch Junction City – Operation Junction City đánh vào vùng Chiến Khu C – War Zone C

Các tin tức tình báo về chiến khu C được rà soát lại và giữa tháng 1, các cuộc di chuyển, nơi đóng quân của sư đoàn 9 và các trung đoàn khác của quân Giải Phóng đã được xác định. Trung đoàn 271 đang đóng quân ở khu vực Lo Go gần biên giới Campuchia, trung đoàn 272 đang ở đồn điền Michelin phía bắc Dầu Tiếng, trung đoàn 273 đang ở Tân uyên. Trung đoàn 2721 và 272 được xác định là mục tiêu của chiến dịch Gaddsen và Tuscon. Bộ chỉ huy của sư đoàn 9 đang ở khu vực phía Đông của chiến khu C. Các tin tức tình báo cũng cho thấy trung đoàn 101 Bắc Việt đã được chuyển đến phía Bắc của An Lộc và Lộc Ninh. 

Khi ngày D gần đến, các tin tức tình báo của Lực Lượng Dã Chiến số 2 kết luận về quân Giải Phóng :

“Trước những tổn thất trong chiến dịch Cedar Falls, chiến dịch Attleboro ở tỉnh Tây Ninh, những phản đối chính trị trong dân chúng, quân Giải Phóng sẽ gia tăng những hoạt động du kích và khủng bố để làm suy hao tinh thần của quân đội Thế Giới Tự Do đang được triển khai ở Việt Nam. “

Khu vực chiến khu C có diện tích khoảng 80x50km , phía Tây và Bắc giáp biên giới Campuchia, phía Đông là QL 13, phía Nam là đường nối liền Bến Cát – Tây Ninh. Địa hình phía Đông và phía Bắc cao khoảng 150m, trong khi phía Tây và phía Nam cao khoảng 50m so với mực nước biển. Điểm cao chế ngự trong khu vực  là núi Bà Đen cao 987m . Có 2 nhánh sông chảy qua là sông Sài Gòn ở phía Đông và sông Vàm Cỏ ở phía Tây. Ngoài ra còn có nhiều nhánh suối nhỏ tập trung ở phía Đông

Xem lại : Chiến dịch Junction CityOperation Junction City  Chiến Dịch Cedar FallsOperation Cedar Falls  – P15

Leave A Reply

Your email address will not be published.