Publisher Theme
I’m a gamer, always have been.

Phim tài liệu : Sự lợi hại của trực thăng Huey trong chiến tranh Việt Nam -US airlift by Huey in Vietnam war

0 6

Phim tài liệu lịch sử, tìm hiểu chiến tranh Việt Nam : Phim tài liệu lịch sử, tìm hiểu chiến tranh Việt Nam : Quân đội Mỹ đổ bộ và tấn công quân Giải Phóng bằng trực thăng Huey trong chiến tranh Việt Nam – US airlift and attack North Vietnamese forces NVA by Huey helicopter in Vietnam war

Trực thăng Huey trong chiến tranh Việt NamHuey helicopter in Vietnam war

Leave A Reply

Your email address will not be published.